บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด รับผลิตอาหารเสริมแบบผงกรอกปาก Slim Shot หลากหลายขนาด ผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า หรือ ตามความเหมาะสมของขนาดซองผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรอันทันสมัยที่ผ่านมาตราฐาน GMP