บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด รับผลิตอาหารเสริมในรูปแบบเคี้ยวได้ (Chewable Supplement) เป็นเม็ดหลากหลายขนาด ตามความต้องการของลูกค้า หรือ ตามความเหมาะสมของน้ำหนักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ต้องการผลิต