เปิดรับสมัครพนักงาน

1. พนักงาน ฝ่ายขาย

2. พนักงาน QMR