SCG GRAND

บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด

"โรงงานผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางครบวงจร"

SCG GRAND

บริษัท เอสซีจี แกรนด์ จำกัด

ด้วยประสบการณ์โรงงานด้านการผลิตมากว่า 10 ปี เราเป็นโรงงาน OEM รับจ้างผลิตอาหารเสริมทุกรูปแบบ เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม จำนวนมาก พร้อมขึ้นทะเบียน อย. ภายใต้ Brand ของลูกค้า โดยโรงงาน ที่ได้มาตรฐานการผลิต GMP ควบคุมคุณภาพการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ท่านจึงสามารถมั่นใจในคุณภาพและงานบริการที่รวดเร็วที่จะทำให้คุณลูกค้ารู้สึกประทับใจ

ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล